اساتید دانشگاه پیام نور، دکتر غفوری و سقائیان نژاد شهردار قم در خانه یزدانپناه

نشست هم انديشي اساتيد دانشگاهيان پيام نور با حضور دكتر غفوري فرد عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دكتر سقائيان نژاد شهردارمحترم قم در خانه تاريخي يزدان پناه

payamnour1 payamnour2