انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری در خانه یزدانپناه

گزارش خبری از گردهمایی انجمن های صنفی راهنمایان گردشگری کشور در خانه تاریخی یزدانپناه قم

اساتید دانشگاه پیام نور، دکتر غفوری و سقائیان نژاد شهردار قم در خانه یزدانپناه

نشست هم انديشي اساتيد دانشگاهيان پيام نور با حضور دكتر غفوري فرد عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دكتر سقائيان نژاد شهردارمحترم قم در خانه تاريخي يزدان پناه

payamnour1 payamnour2

جلسه مشترك مدیران شهر قم با مدیران شهر لین شیا چین

برگزاري جلسه مشترك با حضور فرماندار محترم و مديران وزارت امور خارجه، استانداري،ميراث فرهنگي و گردشگري ،صنعت و معدن با فرماندار شهر لين شيا و هيئت همراه در خانه تاريخي يزدان پناه

china